Tuesday, December 20, 2005

Prayer Request po...

Sa lahat:

Need your help, prayer request po for me, actually im not sick or disable at this time

Gusto ko lang po sana ng mga sumusunod, bago man lang matapos ang taon

1. Peace of Mind
2. Financial Stability
3. Harmony in our Family
4. And of course good Health for my kid and hubby also for my parents...

Mas ngayon ko nararamdaman na hindi lang pera ang mahalaga sa tao kundi ang pamilya....

Hindi lang din ang career na meron ka kundi ang pakikisama mo sa ibang tao at paano ka nila irerespeto...

Hindi sa materyal na bagay nasusukat ang iyong pagiging mahalaga sa iba, kungdi ang pagpapahalaga mo rin sa kanila...

1 comment:

  1. i will.... God is proud of you!

    keep it up!

    prayer is the best weapon to hold on

    ReplyDelete